Hva våre kunder sier om oss

Naturlig nok er det flest nordmenn som leier hos oss, men vi har etterhvert fått gjester fra mange europeiske land. Felles for alle, uansett nasjonalitet, er at de ønsker seg litt vekk fra de store turistmaskinene. Tilbakemeldingene vi får tyder på fornøyde gjester og det er ingenting som gleder oss mer!

1712 Angelibert Uzarama
1712 Angelibert Uzarama

Tilbakemelding for det nederste huset via AirBnB

Tilbakemelding for det nederste huset via e-post

1712 Angelibert Uzarama
1712 Angelibert Uzarama

1/11