top of page

Hva våre kunder sier om oss

Naturlig nok er det flest nordmenn som leier hos oss, men vi har etterhvert fått gjester fra mange europeiske land. Felles for alle, uansett nasjonalitet, er at de ønsker seg litt vekk fra de store turistmaskinene. Tilbakemeldingene vi får tyder på fornøyde gjester og det er ingenting som gleder oss mer!

bottom of page